Hvad laver en HR-afdeling?

For mange står det uklart, hvad en HR-afdeling egentlig laver. De tager sig af rekruttering og planlægger personalearrangementer – men hvordan kan der være behov for en hel afdeling til dette?

Faktisk varetager en HR-afdeling langt flere opgaver, som eksempelvis lønforhandlinger, efteruddannelse af medarbejderne samt udvikling af arbejdsmiljøet. Det er da heller ikke alle virksomheder, der har behov for en hel HR-afdeling; måske er en enkelt HR-medarbejder tilstrækkeligt for nogle virksomheder, mens andre virksomheder har en ekstern HR-konsulent tilknyttet.

HR-afdelingen skal få virksomheden til at vækste

En HR-medarbejders arbejdsopgaver tager sit udgangspunkt i virksomhedens ansatte. Det er altså HR-afdelingen eller HR-medarbejderens opgave, at få de øvrige medarbejdere til at udvikle sig – og dermed vil virksomheden også udvikle sig.

Når virksomheden vækster, er der behov for flere medarbejdere – og her er det HR-afdelingens opgave, at finde den rette person til at varetage de nye arbejdsopgaver. For HR-afdelingen er det vigtigt, at nye medarbejder har kompetencerne til at varetage jobbet, men derudover er det også vigtigt at de nye medarbejdere passer ind i virksomheden og dennes kultur. Derfor er der flere og flere virksomheder, der foretager en personanalyse i forbindelse med ansættelsesprocessen. Det kunne eksempelvis være, at alle kandidater til jobbet skal gennemføre en DISC analyse.

Personanalyser som DISC analysen er med til at afsløre en persons stærke og svage sider samt adfærd, og derfor er disse personanalyser et effektivt redskab, når den rette kandidat skal udvælges. Personanalyser anvendes i høj grad også i de virksomheder, hvor en stor del af arbejdet foregår i teams, da personanalyserne kan danne grundlaget for at skabe stærke og effektive teams.

HR-afdelingen er med fra rekruttering til afskedigelse

Et HR system er et vigtigt redskab

En HR-afdeling har altså en væsentlig rolle i rekrutteringsprocessen – og faktisk også gennem hele medarbejderens ansættelsesforløb. Som du har læst ovenfor, er HR-afdelingen ansvarlig for at finde nye medarbejdere, men de er også ansvarlige for at udvikle medarbejderne og sørge for, at de bliver efteruddannet. Endeligt er det også HR-afdelingen, der tager den svære samtale, når en medarbejder skal opsiges.

En HR-afdeling skal altså have overblik over alle medarbejderne, og sørge for at medarbejdernes kompetencer udvikles. Derudover skal HR-afdelingen altså også sørge for, at medarbejdernes personprofiler passer ind i virksomheden samt i de teams, hvor de indgår.

Derfor er en HR-medarbejders vigtigste redskab et HR system. Mange HR systemer fungerer i dag som et online HR system, og kan bruges til flere forskellige typer opgaver. Mange HR systemer giver derfor mulighed for at administrere jobopslag, online signatur (også kaldet e-signatur) når en medarbejder skal underskrive ansættelseskontrakten, opbevaring af medarbejderdata – herunder også data om en medarbejders udvikling samt kurser og uddannelser.

Arbejdet i en HR-afdeling eller som HR-konsulent handler derfor om mennesker, om at udvikle og vækste en virksomhed samt at sikre, at medarbejdernes personprofiler og kompetencer matcher virksomhed og dennes forretningsplan.

Kunne du tænke dig at arbejde som HR-medarbejder eller som HR-konsulent, findes der en lang række uddannelser, som du kan tage. Se meget mere om de forskellige uddannelsesmuligheder på UddannelsesGuiden.