Danskere handlere i højere og højere grad på nettet. Gennem forskellige webshops har man nemlig fået muligheden for at købe alt det man behøver hjemme fra sofaen. På den måde undgår man køen og turen ind til butikken.

E-handel har været igennem en kæmpe udvikling, da det har været nødvendigt for de fleste butikker at hoppe med på bølgen. Førhen var det kun tøj og sko, der kunne købes på nettet, men nu spænder sortimentet bredt. På nettet kan man købe alt lige fra apotekervarer til madvarer og få det hele leveret til sin adresse.

Flere og flere danskere er begyndt at se fordelene ved nethandel, og nogle bruger udelukkende nettet til at handle. Her er alt, hvad de behøver nemlig samlet på et sted, og det er nemt at navigere rundt mellem de forskellige webshops.

Uanset om det er et online apotek eller en modewebshop, er der behov for medarbejdere. Den stigende travlhed inden for E-handel har naturligt nok skabt en helt masse arbejdspladser. Nogle af de arbejdspladser er, også naturligt nok, taget fra de fysiske butikker. Om ikke andet er en ny branche skabt, og det indbyder til mange forskellige job og arbejdsopgaver.

Uddannelse i E-handel

uddannelse i ehandel, webshopsDer findes mange forskellige veje, som man kan gå, hvis man ønsker en karriere inden for E-handel. Branchen har udviklet sig meget de seneste par år, og der er derfor ikke oprettet uddannelser, hvor man udelukkende fokuserer på e-handel.

For at opnå en karriere i e-handel er det nemlig vigtigt, at man ligeledes har forretningsforståelse, og derudover er et kendskab til markedsføring også en fordel.

International handel og markedsføring er en uddannelse der udbydes på Copenhagen Business School og ligeledes på de forskellige erhvervsakademier rundt om i landet. Det er en akademiuddannelse, der giver mulighed for at tage e-handel som et valgfrit fagmodul. Modulet tæller 10 ECTS point.

International handel og markedsføring er dog ikke den eneste mulighed, hvis man ønsker at bliver uddannet inden for e-handel. Også akademiuddannelsen til handelsøkonom tilbyder specialeretningen i e-handel.

Handelsøkonomuddannelsen er en to årige uddannelse, som, med specialet i e-handel, primært har fokus på virksomheders kommunikationsform på nettet. På uddannelsen lærer man at bruge internettet til at få virksomheden til at vokse. Uddannelsen består desuden af en stor del praktik, som foregår i flere omgange. Det er på den måde muligt at kombinere teori med praksis i løbet af uddannelsen.

Endeligt kan man, hvis man ønsker mere teoretisk viden i e-handel, tage forskellige kurser. Mange kurser giver 10 ECTS point, og de kan tages sideløbende med et fuldtidsjob. Kursernes varighed er forskelligt, men det tager typisk omkring 6 uger.

Jobmuligheder

arbejde med ehandelMed teoretisk indsigt i e-handel vil man kunne varetage job i mange forskellige virksomheder. Stillingerne vil typisk ligge inden for online handel og online markedsføring.

Det vil altså være naturligt at arbejde hos en virksomhed, der har en webshop, hos et webbureau eller hos et online markedsføringsbureau. Man vil kunne markedsføre webshoppen og produkterne samt vedligeholde og optimere online shoppen.

Når man er uddannet inden for e-handel, kan man nemlig kombinere e-handel og markedsføring teoretisk og praktisk, og man vil kunne udvikle e-handelsløsninger internt i en virksomhed men også til eksterne samarbejdspartnere.

Mulighederne i e-handels branchen er altså mange, og udviklingen er forsat stødt stigende. E-handel er fremtiden, og derfor er der i langt højere grad behov for nogle, der kan kombinere forretningsforståelse og teoretisk indsigt i e-handelsløsninger.