Karriere som farmakonom

Hvis du interesserer dig for sundhed og vil hjælpe andre mennesker, så er jobbet som farmakonom måske noget for dig. Farmakonomer arbejder oftest på apoteker, hvor de hjælper de besøgende med alt fra råd om solcreme til udlevering af receptpligtig medicin.

Det kræver også en vis portion mental styrke, da farmakonomer også til tider skal hjælpe mennesker, der enten psykisk eller fysisk er udfordrede. Derfor handler det om at være robust og være klar til at håndtere mennesker, der ikke opfører sig som de fleste andre.

Du vil til gengæld få et enormt stort kendskab til medicin, behandlingsmetoder og lægefaglig rådgivning. Derudover har du kontakt med mange forskellige mennesker i løbet af en dag, hvorfor du skal være serviceminded og klar til at hjælpe.

Uddannelsen til farmakonom

For at komme i betragtning til farmakonomuddannelsen kræver det i første omgang, at du har en gymnasial uddannelse, eller en uddannelse som social- og sundhedsassistent, samt dansk og naturfag på C niveau og samt engelsk på D niveau.

Selve uddannelsen er et treårigt forløb, der delvist består af praktik på et apotek og delvist af ophold på farmakonomskolen i Hillerød. I alt udgør skoleforløbet 23 uger i løbet af de tre år. Resten af tiden bliver brugt i praktik, hvor du bruger dine teori i praksis og får arbejdet ind under huden.

Derudover er der løn under hele uddannelse, hvilket betyder, at du får en højere sats end en almindelig SU. Denne sats vil stige efter et år. Derudover har du mulighed for gratis at bo go spise på Farmakonoskolen i Hillerød i de perioder, du er på skole.

Fremtidsmuligheder

Arbejde paa apotek

Når du er færdiguddannet er der typisk to forskellige veje at gå som farmakonom. Enten et job på et regulært apotek eller et job på et sygehusapotek.

Bliver man ansat på et apotek er der flere opgaver du kan varetage. Står du i skranken er det dit ansvar at rådgive og vejlede kunderne, både i forhold til at vælge det rigtige produkt, samt at oplyse om brugen af det. Derudover er det en del af dit ansvar at oplyse om eventuelle bivirkninger og risikoer. Du kan også ende med at vejlede kunder på et online apotek, hvor kunderne kontakter dig via nettet.

Derudover kan du blive ansvarlig for at udlevere receptpligtig medicin. Her er din vigtigste opgave at sørge for, at patienterne får præcis den medicin, de er ordineret, samt at de får den rette rådgivning om, hvordan de skal tage deres medicin.

På et sygehusapotek vil du stå for en del af selve medicinproduktionen, samt kvalitetssikring af medicin. Derudover kan du fungere som rådgiver, når det øvrigt sundhedspersonale skal finde frem til, hvilken medicin, der vil virke bedst på den pågældende sygdom eller lidelse.

Du kan derudover få job i medicinalindustrien, hvor medicinen bliver produceret. Her vil dine arbejdsopgaver ligne dem, der finder sted på et sygehusapotek. Her kan du også fungere som rådgiver i forhold til at finde frem til, hvordan medicinen får den rigtige effekt på den sygdom, den skal bruges imod.