Kloakmester i arbejde

Som kloakmester arbejder du med alt, der har med rørlægning og kloakering at gøre. Du kommer med andre ord til at beskæftige dig med alle aspekter af kloakering fra planlægning til udførsel.

Du kommer til at beskæftige dig med alle aspekter af kloakering, eksempelvis i forbindelse med et nyt byggeri. Her skal du have styr på alle dele af afløbet fra vandet løber ned i håndvasken til det ender i en kloak.

Derudover består en stor del af den jobbet i at kvalitetssikring af rørledninger og tjek af ledninger, som kan være beskadiget eller på anden måde ikke lever op til de kvalitetskrav der stilles til rør og kloaker. Derudover vil du som kloakmester være ansvarlig for at udbedre eventuelle skader og sikrer, at rør og ledninger er i ordentlig stand.

Uddannelse til kloakmester

Der er forskellige muligheder for at uddanne sig til kloakmester. Det kræver i første omgang enten en specialuddannelse eller en række kurser. Herefter skal du ansøge om at autorisations før du kan bruge titlen kloakmester.

Den ene mulighed er at tage en såkaldt deltidsuddannelse, hvilket betyder, at du tager en uddannelse samtidig med, at du er i arbejde. Typisk vil det betyde, at du får undervisning om aftenen to gange om ugen eller én hel dag om ugen.

Uddannelsen består af to dele – en praktisk og en teoretisk. Den praktiske foregår typisk over tolv dage og indbefatter undervisning i blandt andet rørlægning, svejsning, sikkerhed og tilslutning af kloaker. Den teoretiske del beskæftiger sig i højere grad med lovgivning og bestemmelser, som du skal kende til for at kunne udføre arbejdet i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Derudover er der mulighed for at tage en række AMU-kurser, der kan berettige til autorisation. Det gælder blandt andet kurser indenfor lovgivning, adskillelse af regn- og spildevand og dimensionering.

Uanset hvilke vej du vælger, skal du ved endt uddannelse søge Sikkerhedsstyrelsen om autorisation, før du kan kalde dig kloakmester.

Mulige arbejdspladser

Muligheder for arbejde som kloakmester

Når du har fået din autorisation har du en række forskellige muligheder for at komme i arbejde. Du kan eksempelvis vælge at blive selvstændig kloakmester og varetage dine egne kunder og opgaver.

Derudover er der mulighed for at arbejde sammen med eller hos et entreprenørfirma, der beskæftiger sig med blandt andet kloakarbejder. Da langt de fleste entreprenører står for byggeri af den ene eller anden slags, vil de fleste entreprenørfirmaer også have tilknyttet en kloakmester – enten som fast medarbejder eller som samarbejdspartner.

Derudover er der mulighed for at blive ansat i en kommune, hvor du blandt andet vil stå for opsyn med kommunens kloaker. Her er der også mulighed for at komme til at arbejde med rottebekæmpelse. Dette kræver dog en særlig autorisation, da skadedyrsbekæmpelse blandt andet kræver kendskab til giftstoffer og håndtering af disse.