Psykolog

Psykologer beskæftiger sig primært med at hjælpe folk, der har psykiske problemer af forskellige slags tilbage på ret køl. Der kan være stor forskel på, hvilke lidelser man behandler, og det kan tit afhænge meget af, hvor man ender med at blive ansat.

Nogle psykologer arbejder primært med svære psykiske sygdomme, som eksempelvis post traumatisk stresssyndrom, også kaldet PTSD, der særligt er udbredt blandt tidligere udsendte. Andre arbejder i sundhedsvæsnet, mens andre arbejder på skoler eller i private virksomheder.

Fælles for alle psykologer er, at deres hovedopgave er at finde frem til, hvordan man bedst muligt hjælper folk med psykiske problemer.

Uddannelsen til psykolog

Første skridt på vejen mod titlen som psykolog, er en bachelorgrad, der giver dig mulighed for at søge ind på kandidatstudiet. Hvilke uddannelser, der giver adgang til at læse en kandidat i psykologi kan variere. Derfor kommer det an på, hvilken universitet, du ønsker at læse på.

Efter bacheloren skal du læse en kandidat i psykologi, hvilket efter endt uddannelse vil give dig den kandidatgrad, der berettiger til titlen som cand.psych. Her er den undtagelse, at hvis du læser på RUC, læser du psykologi sammen med et andet fag. Derfor får du i stedet titlen cand.mag., hvilket ikke berettiger til titlen som psykolog.

Undervejs på uddannelsen vil du blive sat ind i en række psykologiske teorier, samt bliver præsenteret for forskellige former for psykologisk arbejde. Hvilket fag du har, afhænger igen af hvilket universitet, du læser på.

Jobmuligheder som psykolog

Psykologisk behandling

En kandidatgrad i psykologi giver dig en palet af muligheder i forhold til job. Mange psykologer bliver ansat i den offentlige sundhedssektor, hvor de arbejder med alt fra behandling og rådgivning til undervisning af andre personalegrupper.

Andre psykologer bliver ansat i en eksisterende praksis, eller starter deres egen. De fleste praksisser ligger i de større danske byer. Derfor vil oplagt at finde plads hos en psykolog i Århus, København eller en anden større by, hvis du starte hos en eksisterende praksis.

Nogle psykologer vælger at læse videre, og bliver forsker på indenfor et bestemt psykologisk felt. Dette giver en ph.d., såfremt du afleverer en afhandling om dine forskningsresultater.