Bliv murer

Går du rundt med en konstant byggetrang, og elsker du at få noget for hånden og skabe håndgribelige resultater? Så er en fremtid som murer måske noget for dig.

Murerfaget dækker bredt, og du vil komme rundt om mange forskellige facetter af murerfaget undervejs i uddannelsen. Først og fremmest vil du lærer, hvordan du bygger solide og æstetisk flotte murer til huse af forskellig slags. Derudover bliver du præsenteret for arbejde med tage, samt få indføring i, hvordan man opsætter fliser eller klinker på eksempelvis badeværelser.

Murerfaget er krævende fysisk arbejde, som oftest foregår udendørs. Derfor er det en klar fordel, hvis du er fysisk robust, samtidig med en god forståelse for grundlæggende matematik. En god rumfornemmelse er derudover givtigt, da du gerne skal kunne forestille dig det færdige resultatet, inden du går i gang med et byggeri.

Uddannelsen til murer

For at blive optaget på mureruddannelsen skal du i første omgang have bestået fagene dansk og matematik i grundskolen. Hvis du ikke har bestået de to fag kan du komme til optagelsesprøve på en erhvervsskole, hvor du skal bestå en skriftlig opgave, samt til en mundtlige samtale.

Selve uddannelsen tager et sted mellem 3,5 og 4,5 år alt afhængigt af, hvilken type uddannelse du tager. Det ekstra år bliver tillagt, hvis du vælger at tage mureruddannelsen som en EUX-uddannelse. Dette betyder, at du læser flere fag end på erhvervsskolerne og udover uddannelsen som murer også kommer ud med en studentereksamen.

Vælger man erhvervsuddannelsen består uddannelsen af to grundforløb, hvorefter selve hovedforløbet begynder. Her vil du skiftevis være i praktik og på skole. Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads, men de fleste erhvervsskoler forsøger at hjælpe de elever, der ikke selv har fundet en praktikvirksomhed. Såfremt du ikke lykkes med at finde en praktikplads, kan du komme i skolepraktik.

Mureruddannelsen afsluttes med en svendeprøve, hvor du skal lave en større opgave indenfor dit felt, som derefter bliver bedømt af en specialist.

Jobmuligheder for en murer

Murer i arbejde

Når du har bestået din svendeprøve er du klar til at starte i jobbet som murer. De fleste vil blive ansat i en virksomhed, som beskæftiger sig med nybyggeri, mens andre står for restaurering eller lignende.  Andre nyuddannede opstarter deres egen virksomhed.

Mens nogle murer virksomheder selv står for at finde deres kunder, har andre samarbejder med eksempelvis større entreprenørvirksomheder. Her kan du enten blive ansvarlig for at lave et nyt byggeri, eller måske klargøre en eksisterende facade til malere.

De største entreprenørvirksomheder kan have store samarbejdsaftaler med boligforeninger og lignende, der følger en vedligeholdelsesplan.  På den måde sikrer ejendomsejerne, at deres bygninger ikke forfalder. Hvis man er ansat i en virksomhed, der varetager disse opgaver er der ofte rigeligt arbejde.

Arbejder man i en mindre virksomhed, skal man være opmærksom på, at det kan være knapt med arbejdet i vinterhalvåret. Derfor er det ikke usædvanligt, at murer bliver ansat på kortere kontrakter.