Bliv elektrikerElektrikerbranchen er en branche, som hele tiden ændres og optimeres i takt med både den teknologiske og samfundsmæssige udvikling. I dag kan elektrikere nemlig meget mere end blot at beskæftige sig med strøm og kabler.

Hele verden er mere og mere opmærksom på miljøvenlighed og energiforbrug. Man er langt mere bevidst om miljø, end hvad der førhen har været tilfældet. Det er også en af grundene til, at jobbet som elektriker er blevet meget mere omfattende gennem året.

Uddannelsen til elektriker er opdelt i fem forskellige specialer, hvilket giver de studerende mulighed for at specialisere sig inden for det felt, det finder mest interessant. Specialerne spænder ekstremt bredt, og det kan du blive klogere på her.

Generelt om elektrikeruddannelsen

For at kunne komme ind på elektrikeruddannelsen skal man have en afgangseksamen fra 9. eller 10. klasse og have minimum bestået både dansk og matematik.

På elektrikeruddannelsen lærer man blandt andet om strøm til lys, maskiner og computere. Man får et indblik i, hvordan forskellige elektriske produkter og systemer virker, og man bliver trænet i at kunne vejlede kunder om valg og brud af installationer.

Specialerne på elektrikeruddannelsen dækker over arbejdsområder som intelligente bygningsinstallationer, avanceret programmering af maskiner og til fibernetværk og datanetværk.

Der er tilmed også mulighed for at blive en del af efteruddannelsessystemet, som kan give flere spændende muligheder i fremtiden.

Uddannelses opbygning

Bliv uddannet elektrikerElektrikeruddannelsen består af et grundforløb, det kan tages på en erhvervsskole. Grundforløbet varer typisk mellem 20 og 40 uger. Derefter skal de studerende gennem et hovedforløb, som både består af skoleforløb og praktikperioder. Det er her, man kan vælge mellem de forskellige specialer.

Der findes en lang række forskellige fag på erhvervsskolen. Man undervises blandt andet i:

  • El-teknik
  • Måleteknik
  • El-installation
  • Netværksteknik

Derudover har man på uddannelsen også naturfag, engelsk og matematik.

Praktikken indbyder til, at man kan blive oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen samt at man får benyttet sin teori i praktiske sammenhænge.

Praktikken foregår på en arbejdsplads, eller alternativt i et praktikcenter. Det er vigtigt at finde en god virksomhed, når man skal i praktik, så man kan lære.

Der findes mange forskellige elektrikere rundt om i landet. Virksomheden Strøm El i den Østjyske by Hadsten bidrager til, at man kan uddanne sig om elektriker i Hadsten, idet de tager imod lærlinge.

Jobmuligheder

Som elektriker får du mange karrieremulighederNår man først er blevet elektriker, er man ikke låst i den stilling resten af sit liv. Det godt efteruddannelsessystem gør nemlig, at mange elektrikere med tiden skifter funktion til projektleder, byggeledere eller overmontører, der både har ansvar for personale og økonomi.

Der er derudover også mulighed for at bliver installatør med speciale i el, da elektrikeruddannelsen giver adgang til den. Installatøruddannelsen kan læses på forskellige erhvervsakademier, og varer 2 år. Som installatør kan man blive teknisk chef, projektleder eller salgsingeniør.

Det er dog ikke kun installatøruddannelsen, som elektrikeruddannelsen giver adgang til. Man har også adgang til at læsere videre til ingeniør. Særligt på ingeniøruddannelserne er erfaringen med den kombinerende praktiske og teoretiske del en fordel – både når det kommer til at gennemføre studiet, men også i forhold til jobmuligheder efter endt uddannelse.

Endeligt er der også en mulighed for at blive selvstændig. Det gøres oftest ved at videreuddanne sig til elinstallatør. Det kræver dog, at man består den en autorisationsgivende prøve, som laves af Sikkerhedsstyrelsen.