Gravearbejde som anlaegsstruktoer

Hvis du brænder for at skabe og forme store anlæg, så er uddannelsen som anlægsstruktør måske noget for dig. Jobbet består blandt andet i at gøre klar til store og små byggerier.

Jobbet består af en del jordarbejde, fordi du både skal grave ud til fundamenter, fjerne den opgravede jord, samt planere jorden. Derudover kan det være din udgave at sørge for dræn og fundament, som skal støbes og gøres klar til yderligere byggeri.

Meget af dette arbejde udføres med gravemaskiner og andre motoriserede maskiner, hvilket betyder, at du også får god mulighed for og bredt kendskab til en række forskellige maskiner, samt hvordan de betjenes.

Derudover er det en klar fordel, hvis du er en robust type. Arbejdet kan være fysisk krævende, da eksempelvis udglatning af beton kan være hårdt arbejde. Derudover skal du være indstillet på at arbejde udendørs og i alt slags vejr.

Uddannelse

For at blive anlægsstruktør kræver det en uddannelse på 4,5 år. Den starter med et grundforløb som kan tages på erhvervsskoler landet over. Herefter veksler den resterende periode mellem praktik og yderligere skoleforløb. Det er ikke alle erhvervsskoler der tilbyder andet en grundforløbet. Derfor kan det være en god ide at undersøge, hvilke skoler, der tilbyder hele forløbet, inden man søger ind.

Undervejs i praktikken vil du typisk blive tilknyttet en virksomhed, der beskæftiger dig med byggeri og anlæg, så du kan bruge din viden i praksis. Det er dit eget ansvar at finde praktikplads, samt at stå for at indgå en praktikaftale med virksomheden. Såfremt det ikke lykkes dig at skaffe en praktikplads er der mulighed for at komme i praktik på et praktikcenter.

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, hvor du skal bevise din kunnen ved at udfører en praktisk opgave.

Hverdagen som anlægsstruktør

Karriere som anlaegsstruktoer

Som færdiguddannet anlægsstruktør vil du typisk blive ansat i en entreprenørvirksomhed, der står for anlæg af større eller mindre grad. Her vil det være din opgave og dit ansvar at stå for det indledende arbejde.

Du vil typisk starte ud med at grave ud til selve fundamentet, samt sørge for at jordbunden er i sikret og kan holde til det efterfølgende byggeri. Herefter vil det være din opgave at stå for dræn, inden selve fundamentet og soklen støbes.

Alt efter hvilken virksomhed du bliver ansat i kan størrelsen på dine arbejdsopgaver variere. Hvis du bliver ansat hos mindre entreprenørfirma vil det typisk være enkelte bygninger og mindre anlæg, du står for.

Bliver du derimod ansat i hos en stor entreprenør kan det være store byggerier du i samarbejde med dine kollegaer får ansvar for. Her kan du blandt andet komme til at stå for udgravning og støbning af fundamenter for hele boligområder, der skal opføres.